Ngành nghề kinh doanh

1. Tư vấn lĩnh vực Dự án Đầu tư Xây dựng

2. Tư vấn Thiết kế Nhà ở Dân dụng (Kiến trúc, Kết cấu, Nội thất) và công trình Công nghiệp

3. Tư vấn lĩnh vực Địa chất, Khoáng sản

4. Tư vấn giám sát thi công Xây, Lắp các công trình Dân dụng và Công nghiệp

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất

6. Thi công Xây dựng ông trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng đô thị

7. Thương mại:

- Cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng;

- Cho thuê thiết bị xây dựng; -