Giám sát công trình xây dựng

Công ty ATC cung cấp và thực hiện GIÁM SÁT chất lượng công trình xây dựng gồm:

1. Công trình xây dựng Dân dụng: Nhà phố, Khách sạn, Nhà văn phòng, Nhà cao tầng .v.v.v.

2. Công trình Công nghiệp: Nhà xưởng tiền chế, Nhà xưởng kết cấu giàn không gian, các hạng mục Silo, Ống khói, Băng tải .v.v.v

3. Công trình Hạ tầng kỹ thuật: Đường, Hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải .v.v.v

4. Công trình khai thác khoáng sản: Kiến thiết cơ bản mỏ; Tư vấn qui trình nổ mìn